Is H.C. Andersen and his fairytales the next to be cancelled?

To become wiser and change the future, we must dare to face the past without censoring it.

Artiklens øverste billede

Regularly, literary writers have their texts dragged through the woke movement´s machinery. This time, the British writer Roald Dahl was the target, but when will it be Denmark´s national icon, HC Andersen? Drawing: Rasmus Sand Høyer

My son and I are reading “HC Andersen’s Fairy Tales & Histories + Complete collection prefaced by Johannes Møllehave” from 2000. The goal is to work through the book this year. We read a few pages every day and talk about the stories and about Danish words he doesn’t know, such as mill wheel, horse carriage, galoshes and wadsack. It is an excellent way to expand his Danish language skills and for his cultural understanding not to mention the quality time I get with him. We just finished “The Little Mermaid,” which my son dryly noted was “very different from Disney’s version.”

My kids loved reading Roald Dahl’s books when they were younger. The British author with Norwegian heritage is best known for “Charlie and the Chocolate Factory” but published a total of 49 books for both children and adults. My daughter especially loved “The BFG.” Roald Dahl was anti-Semitic, racist, and a misogynist – traits I actively teach my children are unacceptable.

The way Roald Dahl described gender and obesity tells us something about him and his time that we can learn from today when talking to our children about how to treat each other.

There has recently been an enormous public backlash after Puffin, the children´s imprint of Penguin Random House, publisher of Roald Dahl’s books, announced that they would change the author’s language to make the books more inclusive. The publishing house hired the consulting agency Inclusive Minds, and it was decided that words like “fat” and “ugly” were to disappear, and content that had to do with gender, race, ethnicity, mental health, appearance, and weight would change. “Words mean something,” the publishing house wrote. “The fantastic world of Roald Dahl can transport you to different worlds and introduce you to the most wonderful characters. The books were written many years ago, and we regularly edit the language to ensure that it can be enjoyed by as many people as possible.’

The outcry was substantial – from literary figures such as Salman Rushdie, from the British royal house, and from freedom of expression groups, such as PEN America. So loudly did people protest, that the publisher pulled back and announced that the books would be available both in their edited editions and in their original form. The censorship controversy hits directly into a groping zeitgeist, where the fear of stepping on someone’s toes risks introducing self-censorship and compromise freedom of expression.

Where do we draw the line if we start canceling books and make them unavailable? Censoring or making things disappear because times have changed is a dangerous direction. Shouldn’t large parts of the Bible then be cancelled as well? How do you accept the art of the past when it is based on views we have moved away from? How do we make room for literature written in another time when the content holds viewpoints, we now find inappropriate?

We are finding ourselves in a time of change. Most of us can remember a world that looked somewhat different from the global society we live in today and this forces us to grabble with this topic.

That reality is, that we must find a way where diversity is embraced and where it is simultaneously ok that literature does not satisfy all viewpoints, skin colors, religions, or body sizes. Because if we start introducing censorship, if we start regulating what our kids and youth have access to – then we are moving frighteningly close to totalitarian societies we pride ourselves of being far removed from.

Should Salman Rushdie’s “The Satanic Verses” disappear, should books written with a British imperialist worldview? The balance is difficult – because what kind of literature is ok today if we simultaneously advocate freedom of expression and the importance of learning from the past as we move forward?

I don’t like seeing women depicted as cashiers if they could be research scientists or CEOs, as they now are in the edited Roald Dahl work, or to see someone being called “enormously fat.” The way Roald Dahl described gender and obesity says something about him and his time that we can learn from today when we talk to our children about how to treat each other and how a short time ago people looked at and mocked women and minorities. But the reactions to changing “mother” and “father” to “family” and the elimination of “girls and boys” to “children” and that phrases like “beautiful light skin” has been changed to “beautiful smooth skin,” shows that the woke movement is not backed by the general population.

When HC Andersen wrote “The Little Mermaid,” Denmark looked different. Denmark was a homogenous country, a country where Muslim headscarves, dark skin, and a diverse cultural population were not a natural part of the cityscape. If you wanted to experience the big world, you had to do like Andersen and go outside the country’s borders by horse-drawn carriage. The ideal of beauty was fair skin, blue eyes and blond hair.

And it is that reality, Andersen writes his stories from. Not the global world that surrounds us today. Therefore, the little mermaid is “the most beautiful of them all, her skin was as clear and bright as a rose petal, her eyes as blue as the deepest lake.”

Is this problematic? Is it something that should be cancelled the next time HC Andersen’s collected works are republished? No, because if we erase the past, we erase the possibility of conversations with our children about where we come from, what beauty is, how people before us were viewed. And we delete the possibility of taking a stand and making conscious choices based on a reflection on the world in which we find ourselves.

Hvornår begynder de at rette i H.C. Andersens eventyr?

For at blive klogere og ændre fremtiden er vi nødt til at turde se fortiden i øjnene uden at censurere den.

Læs hele bloggen her:

Shu-bi-duas ´Danmark´- “de varme lande er noget lort”

Trykt i Politiken 20. Juni 2020

Radio Interview Radio4

Interview i BT

Det er jo bare for sjov. Sådan kan man sige,når man er i en privilegeret position. Men jeg tvivler på, at vi om 20 år synger med på Shubbernes ´Danmark´ med teksten “de varme lande er noget lort”.

”Skynd jer! Tænd for fjernsynet – der er fællessang på DR!” Stemmen var min svigermors. Hun forsikrede os om, at både børnene og vi voksne ville synes, det var sjovt og meget dansk. Vi var lige kommet til Danmark fra USA, hvor vi bor, og kendte ikke til denne nye danske fællessangsfredagstradition.

Svigermor forklarede, at der under coronaisolationen var opstået en ny tradition, hvor danskerne deltog i fællessang hver fredag aften. Hun og svigerfar sad sammen med resten af familien Danmark klar med kaffen foran fjernsynet.

Danmarks hyggeonkel, Mads Steffensen, tonede frem på skærmen flankeret af chefdirigent Philip Faber. Børnene genkendte straks Mads Steffensens stemme fra den Mads & Monopolet-podcast, vi lytter til søndag morgen i Seattle. Og så fik de sig ellers et syn: efter få minutter skrålede deres forældre med på – for dem – ukendte danske sange.

Det handler om mere end at synge sammen

Sangene blev ikke blot et nostalgisk møde med vores ungdom og livet i Danmark, inden vi begyndte et nyt kapitel i USA. Det blev også en kultur- og historieoplevelse for børnene. Spørgsmålene faldt oven i hinanden: ”Hvad er melodi grandprix?” ”Hvad er et kolonihavehus?”, ”Hvad er en efterskole?”

Det var så smukt, når kunstnerne takkede pædagoger og lærere for deres indsats, når der blev sagt bevingede ord om den situation, danskerne befinder sig i og skal igennem – sammen. Vi talte med børnene om synet på, hvordan man i Danmark ser på vigtigheden af fællesskabet i forhold til den fokus på individet som successkaber, vi oplever i USA.

Jeg var stolt over at komme fra et land, hvor der er så stærk en kultur, hvor ung og gammel kan samles med flag og lys og kaffe på kanden og finde fællesskab gennem sang. Jeg blev rørt over at sidde i et lille sommerhus og glide ind og føle, jeg hørte til. Jeg følte mig som en del af et fællesskab, jeg lige dér blev klar over at jeg havde savnet.

Hvis man aldrig har bevæget sig fra én klasse til en anden, fra én kultur til en anden, fra én identitetsgruppe til en anden, kan det være svært at forstå, hvordan dem uden for gruppen kan være så sarte og tyndhudede

Ugen efter sad vi igen klar foran skærmen. Men nu havde jetlaget fortaget sig, linsen og indtrykkene var renere og klarere. Tv-kameraet panorerede igen og viste folk på deres altaner og på stier langs marker, mange med flag i hænderne. Vi så igen og igen Dannebrog vejre fra villahavernes flagstænger. Det, der ugen før havde fyldt mig med glæde og stolthed, fremkaldte nu en anden følelse. For de, der stod på deres altaner og langs stier ved mark og eng lignede alle sammen hinanden. Den eneste diversitet, jeg så, var at folk var samlet på tværs af aldersforskelle. Det gik op for mig, at ”Fællessang – hver for sig” samler én bestemt befolkningsgruppe. Det er et sammenhold for de udvalgte, for de, der kender og er vokset op med koderne. Og det gør det ekskluderende.

At dømme efter interviewet med repræsentanter for diverse trossamfund i løbet af fællessangsprogrammet og den blandede blomsterbuket af kunstnere, der optræder, må der ligge et ønske fra DRs side om at favne Danmark, som det ser ud i dag. Men projektet lykkes ikke. Det når ikke ud over redaktionsmødets gode intentioner.

Derfor er det også så ærgerligt, at Danmarks stolthed, sportsudøverne, som et samlet korps, valgte lige netop Shu-bi-dua-sangen ”Danmark”. For den blev repræsentation for fællessangen som alt andet end et fælles projekt. Det bliver ikke mindre ærgerligt af, at sangen ifølge Mads Steffensen er Danmarks uofficielle nationalsang.

Jeg er godt klar over, at Shu-bi-duas tekster er ment ironisk og med et glimt i øjet, jeg kender godt til den debat, feministerne i sin tid fremsagde, pga. teksten ”du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov”. Men jeg vil alligevel vove den påstand, at vi om 20 år ikke længere synger med på Shubbernes  ”Danmark”, hvor noget af teksten lyder: ”Der findes andre mennesker end dem der er danske. De bor i huler og slås hele dagen. Det har vi li´godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort.”

De linjer fik mine børn til at se forskrækkede på os. I USA ville en sådan tekst være fuldstændig uhørt og blive betragtet som decideret racistisk. Mine dansk-amerikanske børns rader for, hvad der er acceptabelt sprogbrug er meget fintfølende, det har jeg flere gange selv mærket. Jeg vedkender gerne, at man i USA har taget den politiske korrekte tone for langt. Det kan i sidste ende skade ytringsfriheden, se blot på, hvordan pensum på mange amerikanske universiteter censureres og udvandes i misforstået hensyntagen til især religiøse gruppers sarte verdensforståelse.

Men at dømme det panorerende kamera under sangen, var det sjovt. Og bevares, de er sjovt for medlemmerne af de, der er med i klubben af danskere, der har deres aner solidt funderet i den danske muld – jeg tvivler på, at det opfattes som lige så sjovt for de, der rent faktisk er kommet til Danmark fra varmere himmelstrøg eller deres efterkommere.

Hav dog lidt humor! Tag ikke tingene så alvorligt. Det er jo bare for sjovt

Sådan kan man sige, når man er i en privilegeret position. Sådan kan man sige, når man er immun overfor, hvordan minoriteter, og her tænker jeg ikke kun på race og religion men også på kvinder, klasser osv., til alle tider har måttet og stadig må kæmpe for at bryde stigma. Hvis man aldrig har bevæget sig fra én klasse til en anden, fra én kultur til en anden, fra én identitetsgruppe til en anden kan det være svært at forstå, hvordan dem uden for gruppen kan være så sarte og tyndhudede.

Derfor bliver dén homogenitet, vi har i Danmark nemt til selvtilstrækkelighed og ignorance, hvis det uden omtanke blot tages for givet, at enhver kan være med på de præmisser, der end ikke stilles spørgsmålstegn ved. Det blev klart for mig fredag aften foran Tv-skærmen.

”Skik følge eller land fly, kan du ikke lide lugten i bageriet” osv. Dét har jeg selv levet efter som udenlandsdansker, og det er selvfølgelig op til de, der står udenfor at gøre alt, hvad de kan for at tilpasse sig og forstå fællesskabet. Men dét, jeg elsker og holder af ved mit fædreland er samtidig dét, der virker provinsielt ignorant.

Kan man bevare et kulturelt og identitetsfællesskab, der bygger på én befolkningsgruppe med fælles kulturel identitet samtidig med at man giver plads – med alt hvad det indebærer, også hvis det kræver at det, der hidtil har været opfattet som identitetsskabende sangskatte, skrottes til fordel for sange, der ikke støder den gruppe, man prøver at invitere ind i fællesskabet?

Jeg ved af personlig erfaring, hvor tilfredsstillende det er at føle sig som en del af et fællesskab. Hvordan det føles at kende koderne, at færdes ubesværet inden for nogle rammer, som klart definerer et os og et dem. Som tidligere Jehovas Vidne har jeg oplevet, hvor tilfredsstillende det kan være, når man passer ind og ubesværet kan begå sig på fællesskabets lingo. Men jeg har også oplevet, hvordan det føles at stå udenfor, hvordan det føles at gøre sit yderste for at passe ind og lære et nyt sprog i form af omgangsformer og levevis. Det er hårdt arbejde – og det er nemmere, når der bliver rakt en inviterende hånd ud, end når man møder en hånlig joke.

Den ubevidste bias, der ligger i at alle sidder med et stort smil på læben og skråler ”de varme lande er noget lort!” er så langt fra den selvforståelse, de fleste danskere identificerer sig med. I Danmark er det åbenbart ikke gået op for flertallet, at resultatet af et globaliseret samfund betyder, at for at være inkluderende, må majoritetskulturen afgive plads med fokus på fællessang og ikke et – hver for sig.